Gewoon G-sport is een stichting die de mogelijkheid bied om gehandicapte sporters deel te laten nemen aan sporttoernooien in zowel binnen als buitenland.De stichting verzorgt de inschrijving, de reis naar en het verblijf van de sporters tijdens de toernooien, zodat de deelnemers daar zelf niet voor hoeven te zorgen.

 

Ontstaansgeschiedenis

Deze activiteiten zijn een tiental jaren geleden gestart door een coach, die met een aantal gehandicapte judoka’s sporttoernooien bezocht, welke speciaal voor gehandicapten werden georganiseerd.

Deze gehandicapten ontmoetten elkaar bij Sportschool Goederaad.

Na een aarzelend begin met veel vallen en opstaan ontstond er een hechte band van gehandicapte sporters met hun ouders en verwanten die regelmatig naar toernooien gingen, zodat het voor de sporters mogelijk werd om hier ook daadwerkelijk aan mee te doen.

Door behaalde successen in de toernooien van de individuele deelnemers, maar vooral door de goede sfeer tijdens die toernooien werden ook vele andere sporters en hun ouders aangetrokken om deel te nemen aan de activiteiten rondom de sporttoernooien. De omvang is heden zo groot geworden dat het niet langer verantwoord is om dit aan één persoon over te laten. Daarom is deze stichting in het leven geroepen.